دوره‌های آموزشی هارمونی عمومی، هارمونی پیشرفته، هارمونی ایرانی، کنترپوان، ارکستراسیون و آهنگسازی

مدرس: سیاوش بیضایى
دکتراى آهنگسازى، موسیقى الکترونیک و موزیکولوژى از آلمان

برای ثبت نام از طریق سایت پیش ثبت نام کرده یا با شماره تماس هاى انستیتو پیانو پویان تماس بگیرید:
www.pooyanpiano.com
شماره تماس:
٠٢١٨٨۶٣٨٣۴٨
٠٢١٨٨٣۵٩۴۵۵

دوره‌های آموزشی هارمونی عمومی، هارمونی پیشرفته، هارمونی ایرانی، کنترپوان، ارکستراسیون و آهنگسازی – هر دوره ۱۰ جلسه

* پیشنیازهای دورۀ هارمونی عمومی: تئوری کامل موسیقی، توانایی‌های پایۀ شنوایی، نواختن پیانو (در حد انوانسیون‌های باخ و سُنات‌های موتزارت)
* پیشنیازهای دورۀ هارمونی پیشرفته: آشنایی کامل با تئوری موسیقی و هارمونی عمومی، توانایی خوب در شنوایی، توانایی در نواختن پیانو (در حد انوانسیون‌ها و پرلود-فوگ‌های باخ و سُنات‌های بتهوون)
* پیشنیاز دورۀ هارمونی ایرانی: آشنایی پایه با موسیقی ایرانی، آشنایی با هارمونی عمومی، توانایی‌های پایۀ شنوایی، آشنایی با پیانو و یک ساز ایرانی.
* پیشنیازهای دورۀ کنترپوان: آشنایی کامل با تئوری موسیقی و هارمونی عمومی، توانایی‌های پایۀ شنوایی، توانایی در نواختن پیانو (در حد انوانسیون‌های باخ)
* پیشنیازهای دورۀ ارکستراسیون: آشنایی با هارمونی و کنترپوان عمومی، توانایی‌های پایۀ شنوایی، (در حد انوانسیون‌های باخ و سُنات‌های موتزارت).
* کلاس‌های آهنگسازی در ارتباط با دوره‌های فوق و آشنایی با گرایش‌ها و توانایی‌های هنرجویان تشکیل خواهد شد.