رونمایی از کتاب «شیوه اجرای تقسیمات ناهمگون زمانی دست راست و چپ در ساز پیانو»

رونمایی از کتاب «شیوه اجرای تقسیمات ناهمگون زمانی دست راست و چپ در ساز پیانو» استاد مصطفی کمال پورتراب و سخنرانی دکتر پویان آزاده

pooyan-piano-pourtorab2

Pooyan Azadeh

pooyan-piano-pourtorab