مطالب آموزشی

اتود چیست؟

از دیدگاه علم پِداگوژی پیانو، اساساَ اِتودها، قطعاتی سازی Instrumen…

مستر کلاس چیست؟

مستر کلاس به جلسه یا جلسات آموزش جمعی گفته می شود که توسط یک استاد …

تاریخچه پیانو در ایران

در سال ۱۸۰۶ میلادی پیانوی سفید اهدائی ناپلئون به دربار فتحعلی شاه رس…