گزارش تصویری از کنسرت پیانو کلاسیک ایرانی

پیانوی کلاسیک ایرانی – تالار رودکی

اجرا و تفسیردکتر پویان آزاده (دکترای موسیقی از دانشگاه مارتین لوتر آلمان)

با مشارکت بنیاد رودکی