ورکشاپ های تابستانه دکتر پویان آزاده

ورکشاپ روش تمرین پیانو

این ورکشاپ خاص گروه سنی نوجوان و بزرگسال می باشد.

زمان : دوشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

مکان : انستیتو پیانو پویان(شعبه جردن)

تماس : ۳-۸۸۶۶۶۸۸۱