سمینارهاى آموزشى دکتر سیاوش بیضایى

انستیتو پیانو پویان برگزار مى کند: سمینارهاى آموزشى دکتر سیاوش بیضایى
سخنرانی و گفتگوی

?شنبه٢٢ اردیبهشت ساعت ١۶ تا ١٩: تئوری در عمل، نقش تئوری در آموزش، اشتباهات رایج تئوری در ایران
?شنبه ٢٩ اردیبهشت ساعت ١۶ تا ١٩: شیوه هاى پرورش شنوایى، اصول پرورش شنوایی، پرورش شنوایی در ایران، سلفژ ایرانی

?شنبه پنجم خرداد ساعت ١۶ تا ١٩: آموزش مقدماتی پیانو ، متدهاى آموزشى، روش هاى تمرین، دشیفراژ، حفظ کردن، اجرا

?به زودی برنامه دوره های آموزشی «هارمونی عمومی»، «هارمونی تخصصی»، «هارمونی ایرانی»، «کنترپوان»، «فرم»، «ارکستراسیون» و «آهنگسازی» نیز به اطلاع خواهد رسید.»