تصویب رشته دانشگاهی نوازندگی پیانو ایرانی برای اولین بار

با تلاش، پیشنهاد، تدوین و دفاع مرکز دانشگاهى “هنر آفرین پویان” براى اولین بار رشته “نوازندگى پیانو ایرانى” تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری در جلسه شوراى برنامه ریزى آموزشى و درسى دانشگاه و باحضور دکتر امید رئیس، معاونین دانشگاه، مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناورى در این جلسه و در مقطع کارشناسى رشته “نوازندگى پیانو ایرانى” با تدوین و پیشنهاد مرکز دانشگاهی “هنر آفرین پویان” تصویب شد.

دکتر پویان آزاده مدیر و موسس مرکز دانشگاهى “هنر آفرین پویان” داراى دکترا آموزش پیانو از کشور آلمان رساله دکترا خود را در زمینه پیانو کلاسیک ایرانى با درجه عالى دفاع نمود. ایشان بعنوان عضو هیئت علمى دانشگاه هنر تهران چندین مقاله و راهنمایى رساله هاى کارشناسى ارشد و دکترا دانشجویان رشته موسیقى در ایران و آلمان و چین را در خصوص تحقیق در پیانو ایرانى ارائه و راهنمایى کرده است، آخرین آلبوم وى با نام “با یادش” یادواره استاد جواد معروفى با تنظیم و اجرا ایشان توسط انتشارات ماهور منتشر شده است، همچنین ایشان اقدام به ثبت ملى “مکتب نوازندگى پیانو کلاسیک ایرانى” ، شیوه نواختن پیانو ایرانى به سبک استاد محجوبى” و ” شیوه نواختن پیانو استاد جواد معروفی”در فهرست ناملموس میراث ملى کشور نموده و نت نوشته هاى استاد مرتضى خان محجوبى با تلاش ایشان در حافظه جهانى به ثبت رسیده است.

رشته نوازندگى پیانو ایرانى نیز براى اولین بار با تلاش، تدوین، ارائه و دفاع دکتر آزاده به تصویب نهایى رسیده و بعنوان یکى از رشته هاى دانشگاه جامع علمى کاربردى و در مقطع کارشناسى ارائه خواهد شد.

آدرس اینستاگرام انستیتو پیانو پویان: https://www.instagram.com/Pooyan_Piano_Institute

© مطالب آموزشی منتشر شده در سایت «انستیتو پیانو پویان» توسط موسس این مرکز برای هنرجویان انستیتو تالیف شده است. هر گونه استفاده به هر شکل ممکن (جزئی، کلی، محتوایی) از متون آموزشی «انستیتو پیانو پویان» تنها با ذکر منبع آن قابل انتشار مجدد می باشد در غیر این صورت، متخلف تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.