انتشار جلد سوم کتاب «متد اروپایی آموزش پیانو»

برای نخستین بار جلد سوم کتاب «متد اروپایی آموزش پیانو» که نتیجه پژوهش دکتر پویان آزاده در خصوص متدهای آموزش پیانو است در ایران توسط نشر چشمه منتشر شده است.
علاقمندان و هنرجویان می توانند با مراجعه به انستیتو پیانو پویان و یا مراکز معتبر فروش کتاب و یا نشر چشمه این اثر را تهیه کنند.
نواختن این کتاب به هنرجویان سطح متوسطه و پیشرفته توصیه می شود.
قابل ذکر است تجدید «چاپ پنجم و چاپ چهارم» جلد اول و دوم متد اروپایی دکتر پویان آزاده نیز همزمان با نخستین انتشار جلد سوم، نیز منتشر و در دسترس علاقمندان قرار گرفت.