اطلاعیه

به اطلاع هنرجویان و خانواده های محترم انستیتو پیانو پویان می رساند:

کیفیت آموزشی و نحوه تدریس کلیه اساتید انستیتو پیانو پویان تنها تا زمانی که مستقیما در این مجموعه فعالیت دارند و نحوه عملکرد آموزشی آن ها زیر نظر دکتر پویان آزاده به طور مستمر کنترل و بررسی می گردد معتبر می باشد. در غیر این صورت نحوه تدریس آن ها مورد تأئید نخواهد بود.