کتاب سرودهای ملی کشورهای جهان(چاپ اول)

کتاب سرودهای ملی کشورهای جهان شامل «نت» و «متن» تمامی سرودهای ملی کشورهای جهان است که توسط«پویان آزاده» تدوین و آوانگاری شده است در سال ۲۰۰۶ کاندید جایزه جهانی آموزش صلح یونسکو گردید و در دو کتابخانه و مرکز پژوهشی در اروپا(شهر هاله آلمان) و آمریکا شمالی(دانشگاه دولتی آریزونا) به عنوان منبع مهم ثبت گردید.
پیوست این کتاب آلبومی صوتی است که شامل بهترین اجراهای سرودهای ملی کشورهای جهان(از جمله اجرای ارکستر فیلارمونی ژاپن به رهبری سجی اوزاوا) نیز می باشد.

برای خرید کتاب”سرودهای ملی کشورهای جهان-چاپ اول”

با”انستیتوی پویان”تماس بگیرید