کتاب اتود های هلر

اتود های هلر، از مجموعه اتودهای آموزشی است که بر خلاف اتودهای هم نوع خود که بیشتر در تنالیته ماژور می باشند، در تنالیته مینور است. برای نخستین بار این اتودها توسط دکتر پویان آزاده و با مقدمه ایشان در ایران منتشر شده است.

برای خرید کتاب”اتود هلر”

با”انستیتوی پویان”تماس بگیرید